historie_top

Vystúpenie

Vystúpenie trvá 20 - 30 minút.
V prípade záujmu, je možné vystúpenie rozdeliť na dve časti.

Čo môžete od vystúpenia očakávať?

Príchod autom / podľa požiadavky / .

Po zaznení môjho hudobného setu, vchádzam do miestnosti za sprievodu dvoch doprovodných osôb / slečny, deti … / . Prejdem celý tanečný parket, aby som vzbudil skutočný záujem, že je medzi ľudmi Michael Jackson. Typickým gestom zdravím všetkých ľudí. Z parketu odchádza môj doprovod a ja začínam tancovať.

V priebehu tanca si mením vrchnú časť kostýmu. Na konci vystúpenia učím ľubovoľnú dvojicu slávny Moonwalk. Pred odchodom z miestnosti prebieha ešte fotenie.

Technický rider

  • Šaťňa na prezlečenie.
  • Hudobná aparatúra .
  • Tanečný priestor min. 5m x 2m.
  • Budem na Vás v dobrom spomínať, keď ma ponúknete minerálnou vodou, poprípadne nejakým občerstvením.
5
6

Tipy na efektívne predĺženie programu

  • Príchod Michaela Jacksona limuzínou.
  • Príchod za doprovodu ochranky.
  • Michael Jackson, ako uvítacia osoba, pri zahájení podujatia, vítanie hostí, otvorenie nového podniku.
  • Prezentácia výrobkov na veľtrhoch, rozdávanie Vašich reklamných materiálov.
  • Autogramiáda , fotenie.
  • Ďaľšie možnosti podľa Vašich požiadaviek.
5
6
6